Dr. Öğr. Üyesi SHEIDA DANESHVAR ROYANDAZAGH NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SHEIDA DANESHVAR ROYANDAZAGH

T: (0282) 250 2026

M sdaneshvar@nku.edu.tr

W sdaneshvar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarımsal Biyoteknoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2005-2011
Tez: Agrobacterium tumefaciens ARACILIĞIYLA FARKLI HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) ÇEŞİTLERİNDE GEN AKTARIMI (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2003-2005
Tez: papaver bracteatum lindi. ve papaver pseudo-orientale (FEDDE) MEDW.´ de adventif sürgün regenerasyonu (2005)
Lisans
Üniversite: MOHAGHEGH ARDABİLİ UNİVERSİTY (İRAN)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Orta
Farsça:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Osmanlıca:Gelişmiş
Türkçe:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
İdari Görevler
staj koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Biyoteknoloji
Bitkisel Biyoteknoloji
Bitkisel Biyoteknoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ROYANDAZAGH S. D., PEHLİVAN E. C., KESKİN N., KUNTER B., Choise of Explant Material and Media for in vitro Callus Regeneration inSultana Grape Cultivar (Vitis vinifera L.), Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ROYANDAZAGH S. D., KAYA Y., BİLGEN B. B., Determination of High Oleic Type and Broomrape Resis tant Sunflower Hybrids By DNA Markers Behiye, Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, 2018.
Özgün Makale
3. ROYANDAZAGH S. D., PEHLİVAN E. C., Lilium candidum L da In vitro Mikroçoğaltım ve Alkaloidler, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 100-110, 2016.
Özgün Makale ulakbim
4. ROYANDAZAGH S. D., PEHLİVAN E. C., Supply of Raw Materials for Cosmetic Industry With in vitro Micropropagation in Lilium Candidum L, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special, pp. 1911-1916, 2014.
Özgün Makale TUBİTAK, ULAKBİM
5. ROYANDAZAGH S. D., Agrobacterium mediated genetic transformation of Papaver somniferum L using semi solid agar gell primed seeds as explant, Bulgarıan Journal of Agrıcultural Scıence, vol. 9, pp. 222-227, 2013.
Özgün Makale SSCI
6. ROYANDAZAGH S. D., ER C., CAFER SIRRİ S., A Comparison of Ice Cold Water Pretreatment and Bromonaphthalene Cytogenetic Method for Identification of Papaver Species, The Scientific World Journal, vol. 2013, pp. 1-6, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
7. ROYANDAZAGH S. D., MICROPROPAGATION OF GARLIC CHIVES ALLIUM TUBEROSUM ROTTL EX SPRANG USING MESOCOTYL AXIS, JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, vol. 23, pp. 543-549, 2013.
Özgün Makale SSCI
8. ROYANDAZAGH S. D., ÖZCAN S., Khawar K. M., In Vitro Micropropagation Of Garden Thyme Thymbra spicata L var spicata L collected from Southeastern Turkey using cotyledon node, Biotechnology and Biotechnological Equipment,, vol. 23, pp. 1319-1321, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. PEHLİVAN E. C., ROYANDAZAGH S. D., KUNTER B., Asmada (Vitis vinifera L) Eksplant Yüzey Styerilizasyon Protokolünün Oluşturulması, Bahçe, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. PEHLİVAN E. C., KUNTER B., ROYANDAZAGH S. D., KESKİN N., Asma Hücrelerine Biyoteknolojik Bakış ve Yeni Çalışmalar, BAHÇE, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 45, ss. 805-811, 2016.
Derleme Makale tübitak- ulakbim,cabı
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ROYANDAZAGH S. D., Aasım M., ÖZCAN S., Grain Legume Research Tissue Culture Biotechnology and Genetic Engineering, Bölüm: in vitro tissue culture and agrobacterium mediated genetic transformation in vetches (viciasp.), Yayın Yeri: Bioscience publications, Editör: P.Sivakumae,R. Gnanam, K.M. Khawar,D Thangadurai, 2010.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ROYANDAZAGH S. D., PEHLİVAN E. C., KESKİN N., KUNTER B., Effect of Oryzalin Treatment on in vitro Regeneration in cv. Sultana (Vitis vinifera L.), I.International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
2. ROYANDAZAGH S. D., PEHLİVAN E. C., Effect of different explant and media for in vitro seed germination and callus regeneration in Pancratium maritimum, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
3. ROYANDAZAGH S. D., PEHLİVAN E. C., Establishment of in vitro micropropagation protocol of axillary and lateral bud explants in Laurel (Laurus nobilis L.), International Molecular Biology and Biotechnology Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
4. BİLGEN B. B., KAYA Y., ROYANDAZAGH S. D., pekcan v., Yılmaz İ. M., Çolak Ç., Bulut S., MAS selection on oleic type sunflower breeding, 19TH INTERNATIONAL SUNFLOWER CONFERENCE (29.05.2016-03.06.2016).
Poster
5. ROYANDAZAGH S. D., AGROBACTERIUM MEDIATED GENETIC TRANSFORMATION OF PAPAVER SOMNIFERUM ofis95, Green Biotechnology Workshop 2015 (21.09.2015-23.09.2015).
Poster
6. ROYANDAZAGH S. D., PEHLİVAN E. C., Tissue Culture Possibilities and Challenges in Lilium Candidum, 2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (22.04.2015-25.04.2015).
Poster
7. ROYANDAZAGH S. D., AGROBACTERIUM MEDIATED GENETIC TRANSFORMATION OF PAPAVER SOMNIFERUM, LATEST Technologies for crop improvment workshop (22.02.2015-27.02.2015).
Poster
8. ROYANDAZAGH S. D., PEHLİVAN E. C., Supply Of Raw Materials For Cosmetic İnustry With İn Vitro Micropropagation İn Lilium Candidum L, Agribalkan (08.09.2014-11.09.2014).
Poster
9. ROYANDAZAGH S. D., KHAWAR k. m., ÖZCAN S., Agrobacterium Mediated Genetic Transformation of Two Poppy Cultivars, . First Internatyonal Meeting on the Horticulture of the Opium Poppy (16.09.2009-19.09.2009).
Sözlü Bildiri
10. ROYANDAZAGH S. D., KHAWAR K. M., ÖZCAN S., In Vitro Micropropagation of garden thyme Thimbra spicata collected from southeastern turkey using cotyledon node, Fifth International Congress Propagation of Ornamental Plants. (05.09.2007-08.09.2007).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ROYANDAZAGH S. D., PEHLİVAN E. C., Mikroçoğaltım ile Elde Edilen Lilium candidum L Soğancıklarında GC MS ile Bileşik Tayini, 18. BİYOTEKNOLOJİ KONGERESİ (18.12.2015-19.12.2015).
Sözlü Bildiri
2. PEHLİVAN E. C., KUNTER B., ROYANDAZAGH S. D., KESKİN N., Asma Hücrelerine Biyoteknolojik Bakış ve Yeni Çalışmalar, VII. Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
3. ROYANDAZAGH S. D., Defne de Lauris Nobilis L Yapılan Biyoteknolojik Çalışmalr, Aromatik ve tıbbi bitki sempoziyomu Yalova (23.09.2014-26.09.2014).
Sözlü Bildiri
4. ROYANDAZAGH S. D., Türkiye de Nesli Tehdit Altında Olan Kum Zambağı Pancratium maritimum L nın Mikroçoğaltımı ve Korunmas, EKOLOJİ SEMPOZYUMU (02.05.2013-03.05.2013).
Sözlü Bildiri
5. ROYANDAZAGH S. D., khawar k. m., Türkiye meyan kökü Glycyrrhiza glabra nın in vitro çoğaltımı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu (13.09.2012-15.09.2012).
Sözlü Bildiri
6. ROYANDAZAGH S. D., ÖZCAN S., Allium Tuberosum un in vitro Hızlı Çoğaltımı, VIII . Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Poster
7. ROYANDAZAGH S. D., PARMAKSIZ İ., KHAWAR k. m., ÖZCAN S., Papaver bracteatum Lind de adventif sürgün rejenerasyonu, 18. Ulusal Biyoloji kongresi (26.06.2006-30.06.2006).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Essential Oil Bearing Plants, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
2. Romanian Biotechnological Letters, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
3. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
4. journal of tekirdag agricultural faculty, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Geniş Doğal Varyasyona Sahip Korunga Onobrychis Miller Genetik Kaynak Kolleksiyonunun Yeni Sitogenetik Yöntemler Ile Karakterizasyonu Ve Trakya Bölgesine Uygun Çeşitlerin Geliştirilmesinde Kullanımı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 06.03.2016-Devam Ediyor.
2. Laurus nobilis L.’de (Akdeniz defnesi) Flow Sitometri Yöntemi ile Cinsiyet Tayini ve In vitro Mikroçoğaltımı, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.01.2016-Devam Ediyor.
3. Mikroçoğaltım ile Elde Edilen Akzambak (Lilium candidum L.) Soğancıklarında Alkaloid Analizi" (2015-2016), ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 20.02.2015-20.02.2016.
4. KLASİK VE MOLEKÜLER ISLAH YÖNTEMLERİ KULLANILARAK, OLEIK ASIT IÇERIĞI YÜKSEK VE OROBANŞ (Orobanche cumana Wallr.)’A DAYANIKLI AYÇIÇEĞI (Helianthus annuus L.) HATLARININ GELİŞTİRİLMESİ´, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 31.12.2014-Devam Ediyor.
5. Lilium Candidum L Da In Vıtro Şartlarda Mikroçoğaltım İle Kozmetik Sanayiisine Hızlı Materyal Temini, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 14.03.2014-25.06.2014.
6. Miszambak´ın (Lilium candidum L.) In Vitro Şartlarda Hızlı Çoğaltılması "(2013-2014), ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.04.2013-01.04.2014.
7. Trakya Bölgesi ndeki Akademisyenlerin Ve Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknolojik Çalışmalara Yönelik Bilgi Düzeyleri Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 22.03.2013-15.06.2013.
Aldığı Sertifikalar
Proje döngüsü yönetimi eğitim programı, Yer:Trakya kalkınma Ajansı, 03.05.2015-05.05.2015.